MEDIA KIT

Arafa Retail Group

Black Logo
White Logo

Guy Laroche

Black Logo
White Logo

Mario Barutti

Black Logo
White Logo

Suit Shop

Black Logo
White Logo

Mantero

Black Logo
White Logo

Arafa Group Department Stores

Color Logo
White Logo